OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

BRUGSVILKÅR FOR FORBRUGERE

Velkommen til den danske Nikon-butik, https://store.nikon.dk ("Butikken"). Når du handler i Butikken, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser"). Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og Betingelser, bør du ikke bruge Butikken.

1. Accept

Nikon Denmark, Filial af Nikon UK Ltd, England (herefter Nikon Danmark) giver dig mulighed for at handle i Butikken på følgende Vilkår og Betingelser. Nikon Danmark kan til enhver tid opdatere disse Vilkår og Betingelser ved at lægge opdateringer ud på Butikken uden forudgående særskilt meddelelse til dig. Nikon Danmark opbevarer ikke de gamle versioner af disse Vilkår og Betingelser, men såfremt du gennemfører et køb modtager du de gældende Vilkår og Betingelser via e-mail. Hver gang du bruger Butikken, bør du tjekke, om Vilkårene og Betingelserne er blevet opdateret.

2. Butikken

Butikken og de produkter og ydelser, som du køber i Butikken, er alene til ikke-kommerciel, privat brug og må ikke bruges til forretningsmæssige formål. Du kan få informationer om visse produkter og ydelser gennem Butikken, og du kan også anmode Nikon Danmark om yderligere oplysninger. Bemærk, at Butikken henvender sig til Nikons danske kunder, at disse Vilkår og Betingelser kun forefindes på dansk, og at der kun sker forsendelse af varer til Danmark. Hvis du ønsker at købe produkter fra et andet land end Danmark, kan du gøre dette fra den relevante nationale Nikon-Butik.

3. Køb af varer og ydelser, herunder fortrydelsesret

3.1 Du kan købe varer og ydelser i Butikken ved at vælge et eller flere produkter og gå videre til kassen.. Hvis du ikke allerede har oprettet en konto i Butikken, vil du blive bedt om at indtaste visse oplysninger, så din ordre kan behandles. Alle varer og ydelser købt gennem Butikken administreres og sælges af Nikon Danmark. Du indgår således en købsaftale med Nikon Danmark.

3.2 Du indgår en købsaftale ved at afgive en ordre og indtaste de nødvendige oplysninger ved kassen, herunder oplysninger, der muliggør den valgte betalingsmetode. Hvis de(t) valgte produkt(er) er på lager, modtager Nikon Danmark betaling svarende til din ordre. Eventuelle afviste eller tilbagekaldte betalinger pålægges et administrationsgebyr.

3.3 Nikon Danmark kan ikke garantere, at alle produkter er på lager. Hvis et produkt er midlertidigt udsolgt, har du dog stadig mulighed for at indgå en købsaftale, men du vil få en meddelelse om, at leveringstiden kan være længere end den anførte.

3.4 Når ordren er gennemført, sendes en kvittering til den e-mail-adresse, som du har opgivet. Når Nikon Danmark har sendt kvitteringen, er købsaftalen gyldig. Kvitteringen indeholder bl.a. oplysninger om din ret til at træde tilbage fra købsaftalen og hvad du gør, hvis du ønsker at benytte dig af denne rettighed, samt oplysninger om reklamationer. Produkterne, inkl. gældende garantier, leveres til den anførte leveringsadresse inden for en rimelig frist, normalt i løbet af 3-10 arbejdsdage efter, at du har modtaget kvitteringen, forudsat at disse er på lager.

3.5 Hvis du af den ene eller anden grund ønsker at hæve købet, kan dette ske inden for 2 uger (14 dage) efter modtagelsen af produkterne eller inden for 2 uger (14 dage) efter købet af en ydelse. Du kan hæve købet inden for denne 14-dages frist på følgende måde:
- ved at nægte at modtage produktet, når det ankommer,
- ved at returnere produktet til Nikon Europe, eller
- ved at kontakte Nikon Europes call center på følgende telefonnr: 32 46 56 26 eller ved at bruge kontaktoplysningerne på ordrebekræftelsen, hvorefter du vil modtage en returformular til produktet.

Produktet skal returneres til den adresse, som Nikon Europe har oplyst i ordrebekræftelsen. Produktet skal i al væsentlighed være i samme stand, som da du modtog det. Hvis produktet er beskadiget som følge af uagtsomhed eller sjusk fra din side, kan købet ikke annulleres. Du må gerne åbne emballagen og undersøge produktet. Fortrydelsesretten gælder dog kun, hvis produktet returneres behørigt emballeret. Hvis det alene er en del af produktet/produkterne, der returneres, refunderes kun en tilsvarende del af købsprisen.

Nikon Europe betaler forsendelsesomkostningerne, når et produkt returneres. Hvis der efter Nikon Europes opfattelse mangler noget af produktet ved modtagelsen, vil du dog skulle betale forsendelsesomkostningerne for de resterende dele af produktet, som du ønsker at returnere.

Nikon Danmark returnerer købesummen hurtigst muligt og senest 14 dage efter at have modtaget meddelelse om anvendelse af fortrydelsesretten, eller - hvis produktet returneres til Nikon Danmark - senest 14 dage efter, at Nikon Danmark har modtaget produktet og har haft lejlighed til at undersøge det.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder for køb af software, da downloadet software ikke kan returneres. For software, der ikke skal downloades, mistes fortrydelsesretten ved emballagen brydes.

4. Reklamationer

Nikon Danmarks kundeservice bestræber sig på at besvare alle henvendelser og behandle reklamationer vedrørende Butikken, ydelser eller produkter så hurtigt som muligt. Hvis du modtager et mangelfuldt produkt, kan du underrette Nikon Danmark, straks når du opdager manglen, og beskrive problemet. Den danske købelovs mangelsregler kan finde anvendelse og brugerens ufravigelige rettigheder berøres ikke af eventuelle garantier udstedt af Nikon.

Reklamationer kan sendes til:

Nikon Denmark, Filial af Nikon UK Ltd, England
Digevej 114, 1. sal
2300 København S.
Danmark

Klager kan også indgives til det danske Forbrugerklagenævn. Nærmere information herom kan findes på www.forbrug.dk.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Nikon Danmark fraskriver sig hermed alle garantier vedrørende levering eller manglende levering af en ydelse i forbindelse med Butikken og indestår ikke for, at Butikken er nøjagtig, fuldstændig eller opdateret. Du accepterer, at du bruger Butikken på egen risiko, og at Nikon Danmark ikke kan garantere, at Butikken opfylder dine krav, eller at den vil fungere uden afbrydelser, fejlfrit og sikkert. Nikon Danmark forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde indhold eller ydelser, der udbydes i Butikken.

5.2 Du har gratis adgang til at benytte dig af Butikken og evt. support til private og ikke-kommercielle formål. Den support, som du modtager, er alene af informativ karakter. Nikon Danmark forbeholder sig ret til at ændre Butikken., til ikke at besvare henvendelser og til ikke at yde support i forbindelse med Butikken.

5.3 Alt materiale, der indgår i Butikken, tilhører Nikon Danmark, Nikon Danmarks Tilknyttede Virksomheder og/eller leverandører til disse og er ophavsretligt beskyttet. Du må kun gennemse og downloade materialet til dit eget private, ikke-kommercielle brug.

5.4 Nikon Danmark forbeholder sig ret til at nægte dig adgang til at bruge Butikken og ydelserne og til at foretage indkøb.

6. Ansvar

6.1 Nikon Danmark fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse med din brug eller manglende brug af Butikken. Denne ansvarsbegrænsning berører ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

6.2 Intet i disse Vilkår og Betingelser skal begrænse Nikon Danmarks ansvar for personskade, der skyldes Nikon Danmarks uagtsomhed, eller andet ansvar, der ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lov.

7. Kontaktadresse

Nikon Denmark, Filial af Nikon UK Ltd, England
Digevej 114, 1. sal
2300 København S.
Danmark

store.dk.eu@cs.cld.nikon.com

Telefon: +45 3245 2000
Fax:     +45 3262 4762

Momsnummer: DK28877684
CVR nummer. 28 87 76 84

8. Lovvalg

Disse Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. De danske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser.Your previous queries:
Ingen resultater fundet. Prøv igen.
ZB1 Rebate Credit Memo