VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Velkommen til den danske Nikon-butik, https://store.nikon.dk ("Butikken"). Når du handler i Butikken, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser"). Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og Betingelser, bør du ikke bruge Butikken. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse Vilkår og Betingelser til evt. senere brug.

1. Hvem vi er, og hvordan man kontakter os

Nikon Denmark, Filial af Nikon UK Ltd, England
Nikon UK Ltd
380 Richmond Road
Kingston upon Thames
Surrey KT2 5PR
United Kingdom

E-mail: store.dk.eu@cs.cld.nikon.com
Telefon: +45 3245 2000
Momsnummer: DK28877684
CVR nummer. 28 87 76 84

Nikon Denmark, Filial af Nikon UK Ltd, England (herefter Nikon UK) giver dig mulighed for at handle i Butikken på følgende Vilkår og Betingelser. Nikon UK kan til enhver tid opdatere disse Vilkår og Betingelser ved at lægge opdateringer ud på Butikken uden forudgående særskilt meddelelse til dig. Nikon UK opbevarer ikke de gamle versioner af disse Vilkår og Betingelser, men såfremt du gennemfører et køb, modtager du de gældende Vilkår og Betingelser via e-mail. Hver gang du bruger Butikken, bør du tjekke, om Vilkår og Betingelser er blevet opdateret.

Hvis en opdatering af Vilkår og Betingelser ændrer betingelser for en ordre, vil vi give dig besked, og du kan så kontakte os og annullere ordren, inden ændringerne træder i kraft og få refunderet beløb, du har betalt for produkter, du ikke har modtaget.

Nikon UK forbeholder sig til hver en tid retten til at afvise eller annullere en registrering eller en konto. Du er endvidere ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår Butikken gennem din internetforbindelse er opmærksomme på disse Vilkår og Betingelser, og at de overholder dem.

2. Butikken

Butikken og de produkter og ydelser, som du køber i Butikken, er alene til ikke-kommerciel, privat brug og må ikke bruges til forretningsmæssige formål. Du kan få informationer om visse produkter og ydelser gennem Butikken, og du kan også anmode Nikon UK om yderligere oplysninger.

Bemærk, at Butikken henvender sig til Nikons kunder i alle EU-medlemsstaterne, dog vil købte produkter kun blive leveret til adresser i Danmark. Hvis du ønsker at få produkter leveret til en anden EU-adresse, kan du enten gøre det direkte ved at købe produkterne fra den relevante nationale Nikon-Butik eller ved at få arrangeret afhentning/viderelevering fra den adresse i Danmark, som du har opgivet til Nikon-butik.

3. Køb

3.1 Du kan købe varer og ydelser i Butikken ved at vælge et eller flere produkter og gå videre til kassen. Hvis du ikke allerede har oprettet en konto i Butikken, vil du blive bedt om at registrere dig, så din ordre kan behandles. Alle køb gennem Butikken administreres og sælges af Nikon UK.

3.2 Sådan accepterer vi din ordre. Nikon UK’s bekræftelse på din ordre sker, når vi sender dig en e-mail for at bekræfte den, hvorved en kontrakt indgås mellem dig og Nikon UK. Bekræftelses-e-mailen indeholder information om din ret til at opsige kontrakten samt alle informationer, du har brug for, hvis du vil gøre brug af denne ret, samt informationer om klager.

3.3 Hvis vi ikke kan acceptere din ordre. Hvis vi ikke kan acceptere din ordre, informerer vi dig herom via e-mail og opkræver ikke noget for produktet. Dette kan skyldes, at produktet ikke er på lager, at vi har identificeret en fejl i prisen eller beskrivelsen af produktet, eller at vi ikke er i stand til at opfylde en leveringsfrist, du har angivet.

3.4 Dit ordrenummer. Nikon UK vil tildele et ordrenummer til din ordre og oplyse dig det, når vi accepterer din ordre. Det hjælper Nikon UK, hvis du kan fortælle os ordrenummeret, når du kontakter Nikon UK om din ordre.

3.5 Billederne af produkterne på vores hjemmeside er kun vejledende. Selvom vi har gjort alt for at vise farverne nøjagtigt, kan vi ikke garantere, at visningen af farverne på et produkt nøjagtigt afspejler produktets farve. Dit produkt kan variere lidt fra disse billeder. Produktets emballage kan variere fra det, der vises i billederne i Butikken.

4. Levering

4.1 Leveringsomkostningerne vises til dig i Butikken.

4.2 Hvor vil vi levere produkterne. Vi leverer produkterne til dig så hurtigt som muligt, normalt inden for 3-10 arbejdsdage, og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter den dag, hvor vi accepterer din ordre.

4.3 Nikon UK er ikke ansvarlig for forsinkelser uden for vores kontrol. Hvis vores levering af produkterne er forsinket af en begivenhed uden for vores kontrol, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at fortælle dig det og vil tage skridt til at minimere effekten af forsinkelsen. Forudsat at vi gør dette, er Nikon UK ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af begivenheden uden for vores kontrol.

4.4 Du bliver ansvarlig for produktet(erne) fra det tidspunkt, hvor vi leverer produktet til adressen, du gav Nikon UK. Du bliver ejer af produktet(erne), du har bestilt, når Nikon UK har modtaget betaling fuldt ud.

4.5 Hvis ingen er tilgængelig på din adresse, og produkterne ikke kan leveres via dit brevindkast, giver vi dig en besked, der informerer dig om, hvordan du omarrangerer levering eller afhenter produkterne fra et lokalt leveringssted.

4.6 Hvis du ikke omarrangerer levering eller afhenter produkterne fra et leveringssted, kontakter vi dig for yderligere instruktioner og kan opkræve gebyr for lageromkostninger og eventuelle yderligere leveringsomkostninger. Hvis vi på trods af vores rimelige indsats ikke er i stand til at kontakte dig eller omarrangere levering, kan vi afslutte kontrakten.

5. Pris og betalingsmetode

5.1 De betalingsmetoder, der er tilgængelige, kan variere.

5.2 Du finder de relevante prisoplysninger (herunder oplysninger om eventuelle gældende moms- og leveringsomkostninger) og de tilgængelige betalingsmetoder for produkter i Butikken.

5.3 Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at prisen på det produkt, der sælges til dig, er korrekt. Det er altid muligt, at nogle af de produkter, vi sælger, på trods af denne omhu kan blive forkert prissat. Vi vil normalt tjekke priserne, inden vi accepterer din ordre, så hvis varens korrekte pris på din ordre dato er mindre end vores angivne pris på din ordredato, opkræver vi det laveste beløb. Hvis produktets korrekte pris på din ordredato er højere end den angivne pris, kontakter vi dig for at få din vejledning, inden vi accepterer din ordre.

6. Din ret til at annullere købet

6.1 Hvis du af en eller anden grund ønsker at annullere et køb, kan du gøre det inden for 14 dage fra modtagelsen af varen (eller det sidste produkt i din ordre for ordrer leveret i flere leverancer). Den nemmeste måde at gøre det på er at give os besked ved hjælp af en af kontaktoplysningerne ovenfor.

6.2 Når Nikon UK har bekræftet annulleringen, vil du blive forsynet med en returformular for det produkt(er), se formularen i bilaget til disse vilkår. De annullerede varer skal derefter returneres til den adresse, der er oplyst til dig af Nikon UK, senest 14 dage efter modtagelsen af formularen. Varerne skal være i den tilstand, hvori de leveres og pakkes i overensstemmelse med Nikon UK’s anvisninger. Du kan åbne emballagen og undersøge produkt(erne). Emnet skal dog returneres ubeskadiget og emballeres korrekt. Hvis produktet (produkterne) er beskadiget efter levering, eller den/de ikke er ordentligt pakket, kan vi fra din refusion fratrække et beløb, der afspejler enhver formindskelse af værdien af produkterne som følge af din håndtering af produkterne på en måde, som ikke ville være tilladt i en butik. Hvis kun en del af produktet (produkterne) returneres, refunderes kun en tilsvarende del af købsprisen til dig. Vær opmærksom på, at du ikke har ret til at skifte mening med hensyn til forseglet computersoftware, når disse produkter har fået brudt forseglingen, efter du har modtaget dem.

6.3 Nikon UK betaler transportomkostningerne af de annullerede varer fra den adresse, hvor vi har leveret varerne, til returadressen.

6.4 Nikon UK refunderer enhver betaling for købet så hurtigt som praktisk muligt og senest inden for 14 dage efter, at Nikon UK modtager produktet (produkterne) tilbage eller inden for 14 dage fra den dag, hvor du leverer Nikon UK bevis for, at produktet (produkterne) er blevet sendt tilbage.

7. I tilfælde af problemer

7.1 Hvis du har spørgsmål eller klager over Butikken eller produkter, bedes du kontakte os ved hjælp af en af kontaktoplysningerne ovenfor.

7.2 Vi har retlig forpligtelse til at levere produkter, der overholder denne kontrakt. Du har retlige rettigheder med hensyn til produkter, der er defekte eller ikke som beskrevet af os. Oplysninger om dine rettigheder er tilgængelige hos Forbrugerstyrelsen. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder til at returnere et produkt, der er defekt eller ikke som beskrevet, refunderer vi prisen og betaler omkostningerne ved transport fra den adresse, hvor vi leverede produktet, til returadressen i overensstemmelse med dine juridiske rettigheder.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Butikken er tilgængelig for dig uden ekstra omkostninger. Vi garanterer ikke, at butikken altid vil være tilgængelig eller være uafbrudt. Vi kan suspendere eller begrænse tilgængeligheden af hele eller en del af Butikken af forretningsmæssige eller driftsmæssige årsager. Enhver støtte, der ydes til dig, er kun til orientering. Nikon UK forbeholder sig ret til at foretage ændringer i Butikken til enhver tid eller ikke besvare spørgsmål eller ikke yde support i forbindelse med butikken.

8.2 Denne paragraf 8 vedrører din brug af Butikken og påvirker ikke eventuelle juridiske rettigheder, du måtte have med hensyn til produkter købt i Butikken (se paragraf 10.2 nedenfor).

9. Brug

9.1 Alt materiale i Butikken tilhører Nikon UK, Nikon-filialer og/eller dets leverandører og er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Du er autoriseret til at se og downloade materialerne til din personlige, ikke-kommercielle brug.

9.2 Nikon UK forbeholder sig til enhver tid ret til at forhindre dig i at bruge butikken eller forhindre dig i at foretage køb.

9.3 Vi bruger kun dine personlige oplysninger som angivet i vores privatlivspolitik.

10. Nikon UK’s ansvar

10.1 Nikon UK er ansvarlig for tab eller skade, som du lider, som et forudsigeligt resultat af, at vi bryder vores kontrakt med dig, eller vi undlader at udvise rimelig omhu og dygtighed. Tab eller skader kan forudses, når det er indlysende, at det vil ske.

10.2 Intet i disse Vilkår og Betingelser skal:

 (a) begrænse eller ekskludere Nikon UK ansvar (I) for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, (II) i det omfang det ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning eller.

 (b) påvirke dine juridiske rettigheder i forbindelse med køb i Butikken af produkter, som er defekte eller ikke svarer til deres beskrivelse (detaljerne er tilgængelige via Forbrugerstyrelsen).

10.3 Vi er ikke ansvarlige for forretningsmæssige tab. Vi leverer kun produkterne til personlig og privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommercielle, forretningsmæssige formål eller til videresalg, er vi ikke ansvarlige for tab af fortjeneste, tab af forretninger, afbrydelse af forretninger eller tab af forretningsmulighed.

11. Lovgrundlag og sprog

Disse vilkår er underlagt dansk ret, og du kan anlægge sag om produkterne i danske domstole.Your previous queries:
Ingen resultater fundet. Prøv igen.
ZB1 Rebate Credit Memo
Cookie settings